Liên Hệ

Nhập tên của bạn
SĐT để chúng tôi có thể liên hệ tư vấn cho bạn

Contact Information:

Head Office: 
JSC Concern Stirol , ul.Gorlovskoy Division 10 Gorlovka, Donetsk region, Ukraine 84610
Tel .: +380 78 338 6242 +380 78 176 6242 Fax: +380 78 243 6242
an e-mail: office@mail .stirol.net

Representative office in Kiev: 
Representative office of JSC Concern Stirol 
Gorkogo str. , 14 (B) / 26, Kiev, 01071 Ukraine Tel .: +380 44 246-5869 Fax: +380 44 246-5869
e-mail: stirol@stirol.kiev.ua